Products

OINTMENT


1

Betamethasone+Salicylic Acid Ointment Betamethasone Dipropionate Usp EquivalentTobetamethasone Base 0.05% W/W,Salicylic Acid B.P.: 3% W/W

2

BetamethasoneDipropionate Cream Betamethasone Dipropionate Usp Equivalent To BetamethasoneBase 0.05% W/W

3

Gentamicin0.1%W/W + Beclomethasone Dipropionate ‘0.025%W/W + Clotrimazole 1%W/W

4

KetoconazoleUsp 2% W/W

5

Miconazole Nitrate Bp 2% W/W